login    password    artist  buyer  gallery  
Not a member? Register
absolutearts.com logo HOME REGISTER BUY ART SEARCH ART TRENDS COLLECT ART ART NEWS
 
 
Art News:

 

 

ARTIST IN RESIDENCE TALKS

Thursday 14 March 6pm in the cinema: Eeva-Mari Haikala and Tim Skinner 

 ANERCHIADAU GAN ARTISTIAID PRESWYL 

Nos Iau 14 Mawrth 6pm yn y sinema: Eeva-Mari Haikala a Tim Skinner

Tim Skinner

6pm – Arts Centre Cinema      Free – All welcome.

Aberystwyth Arts Centre is currently hosting an Artists’ Residency Programme.  As part of the residency, each artist will give an informal talk about their work. 

Eeva-Mari Haikala:  is a Finnish visual artist working mainly with performance, video, and photography. In recent years she has been interested in the question of incorporating the painterly in live performance and moving image, especially the genres of still-life and landscape; as well as in the relationship between text and visual art works. She performs live, using her own body and memories as a part of the composition.
Tim Skinner:  “My work is currently examining and exploring video as an expressionistic, textural, organic medium. While working in Aberystwyth my plan is to both visually and sonically embrace the repetitive rhythmical make-up of the surrounding local landscapes, with a view to creating a collection of video work that illustrates emotional attachment.”
http://www.aberystwythartscentre.co.uk/artists-residence

Eeva-Mari Haikala

6pm, y Sinema  Am ddim – Croeso i bawb.

Ar hyn o bryd mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal Rhaglen Artistiaid Preswyl.  Fel rhan o’r cyfnod preswyl bydd pob artist yn rhoi anerchiad anffurfiol am ei waith.
 
Eeva-Mari Haikala:  Mae Eeva-Mari Haikala yn artist gweledol o’r Ffindir sy’n gweithio’n bennaf gyda pherfformiad, fideo a ffotograffiaeth. Dros y blynyddoedd diweddar bu’n ymddiddori yn y cwestiwn o gynnwys paentiadau mewn perfformiad byw a delweddau symudol, yn benodol genres bywyd llonydd a’r tirlun; yn ogystal ag yn y perthynas rhwng testun a darnau celf gweledol. Mae hi’n perfformio’n fyw, yn defnyddio’i chorff a’i hatgofion ei hun fel rhan o’r cyfansoddiad.
Tim Skinner:  “Mae fy ngwaith ar hyn o bryd yn archwilio fideo fel cyfrwng mynegiadol, gweadol ac organig. Tra’n gweithio yn Aberystwyth fy mwriad yw i fanteisio, yn weledol ac yn sonig, ar rythmau ailadroddus y tirweddau lleol, er mwyn creu casgliad o waith fideo sy’n darlunio cysylltiadau emosiynol.”

http://www.aberystwythartscentre.co.uk/artists-residence#

YOUR FIRST STOP FOR ART ONLINE!
HELP MEDIA KIT SERVICES CONTACT


Discover over 150,000 works of contemporary art. Search by medium, subject matter, price and theme... research over 200,000 works by over 22,000 masters in the indepth art history section. Browse through new Art Blogs. Use our advanced artwork search interface.

Call for Artists, Premiere Portfolio sign-up for your Free Portfolio or create an Artist Portfolio today and sell your art at the marketplace for contemporary Art! Start a Gallery Site to exclusively showcase your gallery. Keep track of contemporary art with your free MYabsolutearts account.

 


Copyright 1995-2013. World Wide Arts Resources Corporation. All rights reserved