login    password    artist  buyer  gallery  
Not a member? Register
absolutearts.com logo HOME REGISTER BUY ART SEARCH ART TRENDS COLLECT ART ART NEWS
 
 
Art News:

Artist Talk with Photographer Jeremy Moore Thursday 8th August, 6pm / Anerchiad gan y Ffotograffydd Jeremy Moore Nos Iau 8fed Awst, 6pm.

 

Artist Talk with Photographer Jeremy Moore
Thursday 8th August, 6pm.  Free - all welcome

Anerchiad gan y Ffotograffydd Jeremy Moore
Nos Iau 8fed Awst, 6pm.  Am ddim - croeso i bawb


.

 

Artist Talk with Photographer Jeremy Moore
Thursday 8th August, 6pm.  Free - all welcome

Anerchiad gan y Ffotograffydd Jeremy Moore
Nos Iau 8fed Awst, 6pm.  Am ddim - croeso i bawb

Artist Talk with Photographer Jeremy Moore
Thursday 8th August, 6pm.  Free - all welcome
Aberystwyth Arts Centre Cinema

Landscape Photographer Jeremy Moore will be giving a talk on his work in conjunction with his exhibition ‘Wales at Water’s Edge’ which is currently on show in Gallery 2
.


Jeremy Moore is a photographer specialising in Welsh landscape and wildlife.  Wales at Water’s Edge took two years to complete and was linked to the opening of the Wales Coastal footpath, which stretches from the Chepstow to the Dee estuary. It aimed to illuminate Wales and ‘Welshness’ through the prism of its coastline. The exhibition includes images of the stunning coastal landscapes that Wales is rightly renowned for, but also conventionally unpromising man-made subject matter; industrial locations such as such as power plants, factories and bridges. The project might thus be seen as a social and natural history of the Welsh coastline.

Jeremy is also running a three day photography course in August:  Click here.
 
About Jeremy Moore:
Jeremy Moore has lived near Aberystwyth since 1977 and has been fully professional for over twenty years. He has published his “Wild Wales / Cymru Wyllt” range of postcards for 27 years, and the calendar since 2006. Over one hundred of his photographs were featured in the Official Guide to the Snowdonia National Park in 1999, and his fifth book “Wales at Water’s Edge / Cymru ar Hyd ei Glannau” was published in 2012 in two separate editions. He has exhibited his work widely in Wales and elsewhere over the last 25 years. Prior to working as a photographer he worked in countryside and wildlife conservation. He is also a competent ornithologist.

For further information about Jeremy Moore, please see his website: www.wild-wales.com

Anerchiad gan y Ffotograffydd Jeremy Moore
Nos Iau 8fed Awst, 6pm.  Am ddim - croeso i bawb
Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Bydd Ffotograffydd y Dirwedd  Jeremy Moore yn rhoi anerchiad am ei waith i gydfynd â'i arddangosfa ‘Cymru ar Ymyl y Dwr' sy'n dangos ar hyn o bryd yn Oriel 2.


Mae Jeremy Moore yn ffotograffydd sy’n arbenigo yn y dirwedd Gymreig a bywyd gwyllt. Cymerodd y prosiect ddwy flynedd i’w gwblhau ac ’roedd yn gysylltedig ag agoriad llwybr arfordir Cymru sy’n ymestyn o Gasgwent hyd at lannau’r Ddyfrdwy. Y bwriad oedd i gyflwyno Cymru a ‘Chymreictod’ trwy brism ei harfordir. Mae’r arddangosfa yn cynnwys delweddau o’r tirweddau arfordirol ysblennydd sydd mor nodweddiadol o Gymru, ond hefyd cynhwysir deunydd a wnaethpwyd gan ddyn; lleoliadau diwydiannol megis gweithfeydd, ffatrioedd a phontydd. Gellir ystyried y prosiect felly fel hanes cymdeithasol a naturiol yr arfordir Cymreig.
 

Mae Jeremy hefyd yn cynnal cwrs ffotograffiaeth tridiau ym mis Awst:
Cliciwch yma.


Ynglŷn â Jeremy Moore:
Mae Jeremy Moore wedi byw ger Aberystwyth ers 1977 ac mae wedi gweithio fel ffotograffydd proffesiynol ers dros ugan mlynedd. Bu’n cyhoeddi ei gyfres o gardiau post “Wild Wales / Cymru Wyllt” ers 27 mlynedd, a’r calendr yn seiliedig ar y rhain ers 2006. Nodweddwyd dros gant o’i ffotograffau yn yr Arweinlyfr Swyddogol i Barc Cenedlaethol Eryri ym 1999, a chyhoeddwyd ei bumed lyfr “Wales at Water’s Edge / Cymru ar Hyd ei Glannau” yn 2012 mewn dau argraffiad ar wahân. Bu’n arddangos ei waith yn eang yng Nghymru a thu hwnt dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae arddangosfa yn seiliedig ar y llyfr yn dangos yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth tra bod y cwrs hwn ymlaen. Cyn iddo weithio fel ffotograffydd gweithiodd ym maes gwarchodaeth cefn gwlad a bywyd gwyllt. Mae ef hefyd yn adaregwr hyddysg.

Am ragor o wybodaeth am Jeremy Moore, ymwelwch â’i wefan
www.wild-wales.com#

YOUR FIRST STOP FOR ART ONLINE!
HELP MEDIA KIT SERVICES CONTACT


Discover over 150,000 works of contemporary art. Search by medium, subject matter, price and theme... research over 200,000 works by over 22,000 masters in the indepth art history section. Browse through new Art Blogs. Use our advanced artwork search interface.

Call for Artists, Premiere Portfolio sign-up for your Free Portfolio or create an Artist Portfolio today and sell your art at the marketplace for contemporary Art! Start a Gallery Site to exclusively showcase your gallery. Keep track of contemporary art with your free MYabsolutearts account.

 


Copyright 1995-2013. World Wide Arts Resources Corporation. All rights reserved