ARTIST YUMING ZHU

>

ARTWORK BY MEDIUM

>

Mixed Media

Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{who_is_coming_in_kyoto-1560442084.jpg} X 16 inches
Yuming Zhu
Original , 2019
13 x 16 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{having_breakfast_in_venice-1560441684.jpg} X 8 inches
Yuming Zhu
Original , 2018
6 x 8 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{windy_mykonos-1560441331.jpg} X 5 inches
Yuming Zhu
Original , 2018
7 x 5 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{houses_in_santorini-1560441289.jpg} X 6 inches
Yuming Zhu
Original , 2018
4 x 6 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{view_from_hotel_in_vienna-1542931808.jpg} X 8 inches
Yuming Zhu
Original , 2018
6 x 8 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{castles_alongside_rhine_river-1558123491.jpg} X 10 inches
Yuming Zhu
Original , 2016
8 x 10 x 1 inches (W x H x D)
United States
Sold
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{santorini_dome-1542879201.jpg} X 6 inches
Yuming Zhu
Original , 2018
8 x 6 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{german_expression_rhine_river-1538031713.jpg} X 10 inches
Yuming Zhu
Original , 2016
8 x 10 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{Movement_and_Still-1537898616.jpg} X 18 inches
Yuming Zhu
Original , 2010
23 x 18 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{Lines_and_Light-1537307194.jpg} X 18 inches
Yuming Zhu
Original , 2010
23 x 18 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{Changing_Room-1537899033.jpg} X 23 inches
Yuming Zhu
Original , 2007
17 x 23 x 1 inches (W x H x D)
United States
Yuming Zhu, , , Original Mixed Media, size_width{Dancers-1537307553.jpg} X 24 inches
Yuming Zhu
Original , 2007
18 x 24 x 1 inches (W x H x D)
United States