HOME JOSE FREITASCRUZ

>

ARTWORK BY THEME

>

Seascape

Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{the_long_sea-1538177398.jpg} X 60 cm
Jose Freitascruz
Original , 2012
240 x 60 x 3 cm (W x H x D)
Brazil
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{longboat_2-1422724674.jpg} X 60 cm
Jose Freitascruz
Original , 2012
240 x 60 x 3 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{a_tempestade_e_o_luar-1005189442.jpg} X 30 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
110 x 30 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{the_three_graces-992506255.jpg} X 55 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
55 x 55 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{the_island_and_the_cloud-1015656494.jpg} X 25 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
25 x 25 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{the_island_and_the_cloud-1005191035.jpg} X 50 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
50 x 50 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Mixed Media, size_width{a_tempestade_a_barca_e_o_luar-992506847.jpg} X 50 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
155 x 50 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{barca-992508318.jpg} X 30 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
120 x 30 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{moonlight-1005193065.jpg} X 18 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
18 x 18 cm (W x H x D)
Brazil
Sold
Jose Freitascruz, , , Original Painting Acrylic, size_width{island_bathed_in_moonlight-1005222142.jpg} X 25 cm
Jose Freitascruz
Original , 2000
25 x 25 cm (W x H x D)
Brazil
Sold