ARTIST STATEMENT
EXHIBITION HISTORY
GALLERIES
MY FAVORITES


Artist Statement -Please check back soon. I am in the process of getting my artist statement finalized.

Artist ExhibitionsSOLO EXHIBITIONS

1986
Galeria LO im.L.Kruczkowskiego, Tychy;
Galeria SDK Têcza,Tychy
1988
Galeria BWA, Tychy;
Galeria BWA, Pszczyna;
Galeria ZPAP, Katowice
1989
Galeria BWA, Bytom;
Oringen, Ostersund, Szwecja
1990
Galeria Muzeum ¦l±skiego Pod Prêgierzem,Katowice,
Oringen,Goteborg, Szwecja
1991
Galeria MDK,Tychy,
1992
Galeria Miriam,Tychy,
1997
Pañstwowa Galeria Sztuki Wie¿a Ci¶nieñ, Konin;
Galeria Instytutu Miko³owskiego, Miko³ów;
Galeria Wzgórze - Bielsko-Bia³a
1998
Galeria OBOK, Tychy;
Galeria MDK - Miko³ow;
Galeria PRASKA, Warszawa;
GALERIE KRF - Bruhl, Niemcy,
1999
Muzeum Historii Katowic,
Galeria MDK Tychy,
Galerie KRF - Koln, Niemcy;
Muzeum w Gliwicach,
Galeria Simona, Ostrawa, Czechy
2000
Galeria Polskiego Radia w Katowicach NA ¯YWO;
Galeria PIANO NOBILE, Kraków
2001
Galeria SD, Warszawa
2002
Instytut Miko³owski, Miko³ów;
Galeria LO Tychy;
Muzeum ¦l±skie, Katowice;
Pa³ac Sztuki, Kraków;
2003
Galeria ART. 5, Szczecin,
Miejska Galeria Sztuki w ¦winouj¶ciu;
Galeria 22 - Katowice,
Galeria Miriam, Tychy;
Galeria MDK Miko³ów,
Galeria MBWA Olkusz,
2004
Galeria MM, Chorzów,
2005
Club des Arts Club, Rada Europy, Starsbourg, Francja
2006
Galeria Instytutu Miko³owskiego, Miko³ów
2007
Miejskie Centrum Kultury, Tychy, digrafie
Instytut Miko³owski im. Rafa³a Wojaczka, Miko³ów,digrafie
2008
Centrum Kultury w Andrychowie
2009
Galeria Piano Nobile, Kraków


COLLECTIVE EXHIBITIONS
1985
BWA Katowice, wystawa dyplomów; Miêdzynarodowy Festiwal M³odzie¿y w Moskwie.
1986
Muzyka w Malarstwie,Tychy; ¦rodowiskowa Wystawa tyskich Artystów Plastyków
1987
Tyskie Konfrontacje ¦rodowiska Twórczego; XXIV Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesieñ, Bielsko-Bia³a; 41 Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki im.J.Malczewskiego Radom.
1988
Muzyka w Malarstwie, Tychy; Tyskie Konfrontacje ¦rodowiska Twórczego; XXV Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesieñ, Bielsko-Bia³a; Konkurs Plastyczny o Nagrodê L.Wyczó³kowskiego, Bydgoszcz.
1989
XII Ogólnopolska Wystawa Jesienne Konfrontacje, Rzeszów; Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Rafa³a Pomorskiego, Katowice.
1990
Muzyka w Malarstwie, Tychy; XXVII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesieñ&<8221; Bielsko-Bia³a; INTERART Poznañ (ilustracja ksi±¿kowa); Galeria Glowacki, Kempen, Niemcy; V Triennale Prezentacje Portretu Wspó³czesnego Radom.
1991
XXVIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesieñ, Bielsko-Bia³a.
1992
Muzyka w Malarstwie, Tychy.
1993
Galeria Veith Ludwigsburg, Niemcy.
1994
Wystawa Ma³e bywa Wielkie, Galeria MIL-ART, Poznañ.
1995
XXXII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesieñ, Bielsko-Bia³a.
1996
XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego, Szczecin; Targowe Prezentacje Sztuki, Galeria MIL-ART, MTP, Poznañ; VI Impresje Miko³owskie, wystawa poplenerowa, Miko³ów; Jurajskie Impresje, Poraj; Galeria ZPAP, Czêstochowa.
1997 VII Impresje Miko³owskie, wystawa poplenerowa, Miko³ów; Muzeum ¦l±skie, Katowice; Muzeum - Ratusz, Gliwice; Gemeentehuis - Beuningen, Holandia; Varosi Kulturalis Kozpont - Balatonboglar, Wêgry.
1998
XVII Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego, Szczecin; Gmeentehus - Beuningen, Holandia; Jurajskie Impresje - Katowice, Chorzów; Galeria &<8222; NA ¯YWO - Radio Katowice.
1999 Istytut Miko³owski - Zbiory Miko³owskie; BWA Gorzów Wlkp.; Wilhelm Heckner Galerie - Iphofen, Niemcy; Galeria Instytutu Miko³owskiego, Miko³ów; Galerie KLEY - Hamm, Niemcy; Galeria NA ¯YWO - Radio Katowice; Jurajskie Impresje - Poraj, Katowice, Chorzów, Bielsko- Bia³a.
2000
4 x MALARSTWO - Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej; Lanckorona Galeria Art - Nova, Katowice, Tychy; XVIII Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego, Szczecin; Wilhelm Heckner Galerie - Iphofen, Niemcy; Jurajskie Impresje - Galeria Arty¶ci M³odym, MDK, Tychy.
2001 Rzeczywisto¶æ, wizje, interpretacje, £agów, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; Triennale z martw± natur±, Sieradz, BWA Sieradz, Gorzów Wlkp; Duda Gracz i uczniowie (1976 - 1982) Muzeum ¦³±skie, Katowice;Praca Roku, Galeria ART NOVA 2 , Katowice, Z biegiem Warty, Toporów 2000, BWA Sieradz, Wieluñ.
2002
Praca roku, Galeria ART. NOVA 2, Katowice; Rzeczywisto¶æ, wizje, interpretacje - £agów 2001;
2003
Biennale ma³ych Form Malarskich, Galeria Sztuki, Wozownia, Toruñ; Bli¼niemu swemu,Zachêta, Warszawa; Pa³ac Sztuki- Kraków.
2004
Tyskie ¦rodowisko Plastyczne &<8211; Galeria &<8222;Obok&<8221;, Tychy.
2005
Impresje, Rybnik, wystawa poplenerowa; Zaborek, wystawa poplenerowa. 2006
Biennale malarstwa, Ogrody 2006, Zamek Ksi±¿.
2007
Wystawa poplenerowa Szczyrk; wystawa poplenerowa Pszczyna;
2008
Praca roku 2007
Galeria ART. NOVA 2
Katowice;PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWACH ZA GRANIC¡
1985 - Moskwa, ZSRR - Miêdzynarodowy Festiwal M³odzie¿y, prezentacja pracy dyplomowej - wystawa zbiorowa;
1989 - Ostersund, Szwecja - wystawa indywidualna towarzysz±ca imprezie BNO Oringen;
1990 - Kempen, Niemcy - Galeria Glowacki - wystawa zbiorowa;
1990 - Goteborg, Szwecja - wystawa indywidualna towarzysz±ca imprezie BNO Oringen;
1993 - Ludwigsburg, Niemcy - Galeria Veith - wystawa zbiorowa;
1993 - Kolonia, Niemcy, Targi sztuki w Kolonii - Kunst und Form Guthman
1997 - Beuningen, Holandia - Gemeentehuis - wystawa zbiorowa;
1997 - Balatonboglar, Wêgry - Varosi Kulturalis Kozpont - wystawa zbiorowa;
1998 - Bruhl, Niemcy - Galerie KRF - wystawa indywidualna;
1998 - Beuningen, Holandia - Gmeentehus - wystawa zbiorowa;
1999 - Iphofen, Niemcy - Wilhelm Heckner Galerie - wystawa zbiorowa;
1999 - Hamm, Niemcy; Galerie KLEY - wystawa zbiorowa;
1999 - Koln, Niemcy - Galerie KRF - wystawa zbiorowa;
1999 - Ostrawa, Czechy - Galerie Atelieru Simona - wystawa indywidualna;
2000 - Iphofen, Niemcy, Wilhelm Heckner Galerie - wystawa zbiorowa;
2001 - Nowy York, USA - Konsulat Generalny RP - wystawa zbiorowa, Aukcja Polskiej Sztuki;
2002 - Berlin, Niemcy - Galerie KRF - wystawa zbiorowa;
2003 - Marbella, Costa del Sol, Hiszpania - Art&Business Club;
2005 - Nowy York, USA - Konsulat Generalny RP - wystawa zbiorowa, Aukcja Polskiej Sztuki;
2005 - Starsbourg, Francja - Club des Arts Club - Rada Europy - wystawa indywidualna;
2006 - Holandia - wystawa zbiorowa;
2006 - Nowy York, USA - Konsulat Generalny RP - wystawa zbiorowa, Aukcja Polskiej Sztuki;
2007 - Holandia - wystawa zbiorowa;
2008 - Funschal, Madera, Portugalia, Galerie Mouraria - wystawa zbiorowa;
2008 - Nowy York, USA - Konsulat Generalny RP - wystawa zbiorowa, XI Wielka Aukcja Polskiej Sztuki Wspó³czesnej;
...

Artist Publications...

Artist CollectionsPublic colllections

Zbiory Miko³owskie
Kolekcja rozg³o¶ni Polskie Radio Katowice.
Kolekcja sztuki G³osu Wielkopolskiego.
Kolekcja w Zaborku.
Kolekcja galerii Piano Nobile w Krakowie.
Kolekcja Pa³acu Sztuki w Krakowie.
Kolekcja Szkolnej Galerii I LO w Tychach
Kolekcja sztuki galerii Obok w Tychach
Kolekcja Ksi±¿nicy Pomorskiej w Buku.
Kolekcja szko³y podstawowej nr. 22 w Tychach.
Kolekcja sztuki wspó³czesnej w Gostyni.
Kolekcja sztuki wspó³czesnej Fundacji Elektrowni Rybnik.
Zbiory Urzêdu Miasta Gorzów Wielkopolski
Zbiory Urzêdu Miasta w Tychach

and private collectors
...

Artist Favorites