Photograph of Artist TINKO DIMOV
TINKO DIMOV
Sofia, - BulgariaOriginal Artworks (16)

Tinko Dimov; Crucifix, 2013, Original Printmaking Etching, 20 x 27 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
20 x 27 cm (7.9 x 10.6 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Garter Details, 2013, Original Printmaking Etching, 14 x 20 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
14 x 20 cm (5.5 x 7.9 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Fish On To The Stone, 2013, Original Printmaking Etching, 25 x 30 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
25 x 30 cm (9.8 x 11.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; High Pressure, 2013, Original Printmaking Etching, 70 x 50 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
70 x 50 cm (27.6 x 19.7 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Meditation, 2013, Original Printmaking Lithography, 50 x 70 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
50 x 70 cm (19.7 x 27.6 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Jazz, 2013, Original Printmaking Lithography, 50 x 70 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
50 x 70 cm (19.7 x 27.6 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; New Beginning 3, 2013, Original Printmaking Lithography, 70 x 50 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
70 x 50 cm (27.6 x 19.7 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; New Beginning 2, 2013, Original Printmaking Lithography, 70 x 50 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
70 x 50 cm (27.6 x 19.7 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; New Beginning, 2013, Original Printmaking Lithography, 70 x 50 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
70 x 50 cm (27.6 x 19.7 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Naked Body 3, 2013, Original Printmaking Lithography, 50 x 35 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
50 x 35 cm (19.7 x 13.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Naked Body 2, 2013, Original Printmaking Lithography, 50 x 35 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
50 x 35 cm (19.7 x 13.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Naked Body, 2013, Original Printmaking Lithography, 50 x 35 cm.
Tinko Dimov
Original Lithograph, 2013
50 x 35 cm (19.7 x 13.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Balance, 2013, Original Printmaking Etching, 30 x 30 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
30 x 30 cm (11.8 x 11.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Balance, 2013, Original Printmaking Etching, 30 x 30 cm.
Tinko Dimov
Original Etching, 2013
30 x 30 cm (11.8 x 11.8 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Butterfly, 2008, Original Computer Art, 50 x 70 cm.
Tinko Dimov
Original Computer Art, 2008
50 x 70 cm (19.7 x 27.6 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart
Tinko Dimov; Abstrakcia, 2008, Original Computer Art, 50 x 70 cm.
Tinko Dimov
Original Computer Art, 2008
50 x 70 cm (19.7 x 27.6 inches)
Like It   indepth artwork information   Add To Shopping Cart

Artist Statement

Complete artist statement, exhibition history and more information coming soon!                                                                                                                                                                                                                

You May Want To Discover These Artists